top of page

אשטנגה יוגה

אשטנגה יוגה

אשטה=שמונה

אנגה=איברים

יאמה, ניאמה, אסאנה, פרנאימה, פריטיהארה, דהרנה, דהיינה, סמדהי

במשמעות המילה אשטנגה חבויה הדרך - יש לשים לב לכל מרחבי התודעה יחד כאיברים מחוברים- בעשיה, במחשבה, בתרגול הפיזי ,  והמדיטטיבי כדי להגיע ליוגה - לאחד, לבית האמיתי,לעצמי

 

אשטנגה יוגה ויניאסה

אחד מאברי היוגה הוא אסאנה

אשטנגה יוגה ויניאסה היא גישה דינאמת לתרגול הפיזי אנרגטי של האסאנה

הגישה מאופיינת בדינאמיות וברצף

 

את הסדרות מתרגלים ברצף בין האסאנות- התנוחות- בחיבור וסנכרון בין תנועה ונשימה

וכאשר לתרגול נוסף היבט של התכוונות פנימית לשחרור כל המסתיר את חווית העצמי התרגול נעשה רוחני וללא אמץ למרות עוצמתו

 

בוידאו מטה

קרישנה מצ'ריה ובקס איינגר מתרגלים את סדרות האשטנגה יוגה ויניאסה וראיון איתי על היוגה

ישנן 4 סדרות- שבתחילה היו 6 ואיחדו א שתי הסדרות האחרונות יחד

סדרה ראשונה מאופיינת בכפיפות לפנית

סדרה שניה מאופיינת בהקשתות

סדרות מתקדמות מאופיינות בפתיחה מפרקית ושימת לב טוטאלית

יש לזכור שהתרגול משרת ככלי את החזרה לעצמי ובכך עומק התרגול ועוצמתו

 

Krishnamacharya & B.K.S. Iyengar in 1938 with Yoga Sutras- samadhi pada

Krishnamacharya & B.K.S. Iyengar in 1938 with Yoga Sutras- sadhana pada

Krishnamacharya & B.K.S. Iyengar in 1938 with Yoga Sutras- vibhuti pada

Krishnamacharya & B.K.S. Iyengar in 1938 with Yoga Sutras- kaivalya pada

bottom of page